İ.K. POLİTİKAMIZ

BEKİROĞLU İnşaat Restorasyon, insan kaynakları yönetimi konusunda da aynı mükemmellik anlayışını benimsemektedir. Çalışanlarımız, şirketimizin en değerli varlıklarıdır ve onların mutluluğu, başarımızın en önemli faktörlerinden biridir. Bu nedenle, insan kaynakları politikamızda aşağıdaki kriterleri benimsiyoruz:

Çalışanlarımızın Gelişimine Odaklanıyoruz: BEKİROĞLU İnşaat Restorasyon olarak, çalışanlarımızın sürekli gelişimine ve kendilerini yenilemelerine olanak tanıyan eğitim programları sunuyoruz. Ayrıca, performans değerlendirmeleri, geri bildirimler ve kariyer planlaması gibi araçlarla çalışanlarımızın potansiyellerini keşfediyor ve onların bu potansiyellerini gerçekleştirmelerine yardımcı oluyoruz.

Çalışanlarımızın Fikirlerine ve Katkılarına Değer Veriyoruz: BEKİROĞLU İnşaat Restorasyon olarak, her çalışanımızın fikirlerine, katkılarına ve önerilerine saygı duyuyoruz. Bu nedenle, açık bir iletişim ortamı yaratıyor ve çalışanlarımızın sorularını, önerilerini ve görüşlerini dinliyoruz. Bu yaklaşım, çalışanlarımızın şirkete bağlılığını ve motivasyonunu arttırarak birlikte daha başarılı sonuçlar elde etmemize yardımcı oluyor.

Bekiroğlu İnşaat İnsan Kaynakları

Çalışanlarımızın Sağlığı ve Güvenliği İçin Önlemler Alıyoruz: BEKİROĞLU İnşaat Restorasyon olarak, iş sağlığı ve güvenliği konusunda çok ciddiyiz. “Sıfır Kaza” politikamızı her zaman uyguluyoruz ve çalışanlarımızın sağlığı ve güvenliği için gerekli önlemleri alıyoruz. Bu nedenle, tüm çalışanlarımızı bu konuda eğitiyor ve bu konuda farkındalık yaratıyoruz.

Çalışanlarımızın Çalışma Ortamını İyileştiriyoruz: BEKİROĞLU İnşaat Restorasyon olarak, çalışanlarımızın çalışma ortamını sürekli olarak iyileştirmeye çalışıyoruz. Bu nedenle, modern ve ergonomik çalışma koşulları sağlıyoruz ve çalışanlarımızın işlerini daha verimli bir şekilde yapabilmeleri için gerekli araçları temin ediyoruz.

Çalışanlarımızın İyi Bir Yaşam Kalitesi İçin Destek Oluyoruz: BEKİROĞLU İnşaat Restorasyon olarak, çalışanlarımızın iyi bir yaşam kalitesi için destek oluyoruz. Bu nedenle, sağlık sigortası, yemekhane, servis, tatil ve diğer sosyal haklar gibi bir dizi avantaj sunuyoruz. Ayrıca, çalışanlarımızın iş-yaşam dengesi konusunda da destek oluyoruz.

Bekiroğlu İnşaat İnsan Kaynakları

BEKİROĞLU İnşaat Restorasyon olarak, insan kaynakları politikamızda çalışanlarımızın mutluluğu ve başarısı için gerekli tüm önlemleri alıyoruz. Bu nedenle, çalışanlarımızın gelişimine odaklanıyor, fikirlerine ve katkılarına değer veriyor, sağlık ve güvenlikleri için önlemler alıyor, çalışma ortamlarını iyileştiriyor ve iyi bir yaşam kalitesi için destek oluyoruz. Bu yaklaşım, çalışanlarımızın şirkete bağlılığını ve motivasyonunu arttırarak birlikte daha başarılı sonuçlar elde etmemize yardımcı oluyor.

Scroll to Top